פרק 259: ‘אנו מכריזים בזאת’ – המסע המופלא של דוד בן-גוריון – חלק 3

שנות הקמת המדינה. איחוד המחתרות למאבק בבריטים, מכון סונבורן, סמינר הבטחון, כ"ט בנובמבר, מאבק מול הפלמ"ח והאצ"ל, הלבטים הגדולים בהכרזת העצמאות, מלחמת השחרור, החשש מהשמדת היישוב, נאום הרדיו הראשון לאומה, חוסר בנשק, הוויכוחים עם אנשי הצבא, העלבות והתפטרות, אלטלנה, ההפוגות, התושבים הערבים, הבחירות הראשונות, מדוע לא נכתבה חוקה למדינה, מי היה "השבוי מרחובות", בן-גוריון מכריז על ירושלים עיר הבירה והמשבר הכלכלי החמור שפקד את המדינה הצעירה.

Share | Download

Episodes Date

Load more