Loading Downloads
237Episodes
History

History told as facinating stories. You’ve never heard history like this before.

April 5, 2017

פרק 185: יציאת מצריים והמפות של גוגל - ראיון עם שחר גפני

כבר שנים רבות ששחר גפני חוקר תיאוריות מרתקות וממצאים ארכיאולוגים סביב סיפור יציאת מצרים. שחר נעזר במפות של גוגל כדי לנסות ולענות על שאלות מרתקות, והפעם על התאוריה כי בני ישראל יצאו ממצרים למדבר סהרה.

בשנים האחרונות התפרסמו תיאוריות מרתקות במיוחד אשר חלקן נסמכות על ממצאים ארכיאולוגיים וחלקן מבוססת על מחקרים ארוכי שנים של חוקרים שהקדישו לנושא את מרבית שנות חייהם.

בפרק הקרוב תשמעו על התאורייה שמספרת על יציאת מצריים למדבר סהרה.

ראיון מרתק עם שחר גפני

בסוף הפרק פינתו של ד"ר רוביק רוזנטל והפעם על המילה חירות

00:0000:00

Facebook Comments:

More episodes

Load more