Loading Downloads
237Episodes
History

History told as facinating stories. You’ve never heard history like this before.

April 2, 2017

פרק 184: 100 שנה לגירוש תל אביב - חלק ב’ ואחרון

הגירוש מתל אביב, לאן הלכו המגורשים, מי נשאר בתל אביב, מדוע היה נחום גוטמן מאושר, הפייק ניוז של 1917 שהציל את היישוב, מי בא לעזרת היהודים, מה עשה יוסף בוסל מטבריה, מדוע כעס ועד ההגירה על יושבי טבריה, בתי זונות בצפת, והמצב הקשה בארץ ישראל בדיוק לפני 100 שנה.,

הפרק נכתב על ידי תומר שלוש. בקרו באתר של תומר - tlvxp.com

00:0000:00

Facebook Comments:

More episodes

Load more